Rozwiązania

Elektrownie i Elektrociepłownie

Ochrona przeciwpożarowa w energetyce

Zakład wytwarzania energii charakteryzuje się wieloma obszarami o podwyższonym ryzyku, w których może dojść do pożaru lub wybuchu. Powszechnym problemem są gorące cząstki i ciała obce (kamienie, kawałki metalu itp.) w doprowadzonym materiale, które mogą spowodować zapłon podczas procesu. Innym częstym problemem jest tarcie spowodowane np. nagromadzeniem materiału, które może wystąpić w różnych obszarach.

Firefly dostarcza rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla całego procesu: od stacji zrzutowej do silosu i palnika.