Rozwiązania

Pellet

Ochrona przeciwpożarowa w przemyśle bioenergetycznym

Zgodnie z dyrektywami UE, zdecydowany wzrost zużycia energii w każdym kraju UE powinien pochodzić z odnawialnych źródeł energii. Oznacza to postawienie wysokich wymagań dla sektora energetycznego i powoduje wzmożoną konwersję z paliw kopalnych na biopaliwa. Ten trend można zaobserwować również w innych częściach świata.

Wraz z rozwojem przemysłu bioenergetycznego pojawiają się również jego problemy z pożarami. Tak przy produkcji pelletu, jak i w elektrowniach istnieje co najmniej kilka stref wysokiego ryzyka, w których mogą powstać pożary lub wybuchy pyłów.

Firefly dysponuje szeregiem rozwiązań w zakresie wykrywania iskier i szybkiego tłumienia pożarów, skierowanych do producentów peletów i elektrowni. Poprzez dostosowanie systemu ochrony przeciwpożarowej wykorzystującego błyskawiczne wykrywanie promieniowania podczerwonego i płomieni w połączeniu z efektywnym gaszeniem strumieniem wody i tłumieniem mgły wodnej, Firefly przyczynia się do zapobiegania kosztownym pożarom i wybuchom pyłów w przemyśle bioenergetycznym.