Rozwiązania

Przemysł drzewny

Ochrona przeciwpożarowa w przemyśle drzewnym

Dążenie do osiągnięcia coraz wyższej wydajności w procesach obróbki drewna doprowadziło do zwiększenia efektywności i automatyzacji. Zwiększenie stopnia automatyzacji wymaga jednak większych inwestycji, a zatem przestoje w produkcji będą jeszcze bardziej kosztowne.

Zapotrzebowanie na zwiększenie wydajności doprowadziło do opracowania nowych maszyn o podwyższonych prędkościach podawania. Te z kolei automatycznie zwiększają ryzyko pożaru lub wybuchu, np. z powodu tarcia. Tym samym, wzrosło zainteresowanie bezpieczeństwem produkcji i zapobieganiem pożarom w przemyśle drzewnym.

Firefly oferuje szereg rozwiązań w zakresie szybkiego tłumienia drgań w celu ochrony maszyn w tartaku, tj. PlanerGuard i SanderGuard.

Poprzez dostosowanie systemu ochrony przeciwpożarowej wykorzystującego funkcję szybkiego wykrywania promieniowania podczerwonego i detekcji płomienii w połączeniu z efektywnym gaszeniem strumieniem wody i tłumieniem mgły wodnej, Firefly ma na celu wyeliminowanie kosztownych pożarów i wybuchów pyłów w przemyśle drzewnym.