Rozwiązania

Przemysł spożywczy

Ochrona przeciwpożarowa w przemyśle spożywczym

Przemysł spożywczy charakteryzuje się szerokim zakresem procesów. Ich wspólnym mianownikiem są drobne i suche materiały znajdujące się pod wpływem wysokich temperatur. Może to spowodować pożar, a w konsekwencji uszkodzenie instalacji i straty w produkcji.

Przepisy dotyczące użytkowania urządzeń w przemyśle spożywczym są szczególnie surowe. Z tego względu Firefly dostosowuje system ochrony do odpowiednich wymogów. Produkty Firefly, dedykowane dla przemysłu spożywczego, wykonane są ze stali nierdzewnej oraz innych materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością. W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed pożarami i eksplozjami, firma oferuje rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej poprzez wykrywanie iskier i szybkie tłumienie dzięki zastosowaniu detekcji promieniowania podczerwonego i wykrywania płomienii w połączeniu z gaszeniem strumieniem wody i tłumieniem mgły wodnej.