Rozwiązania

Recykling

Ochrona przeciwpożarowa w przemyśle odzysku surowców wtórnych

Gdy materiał łatwopalny jest rozdrabniany, transportowany i magazynowany, wówczas rośnie ryzyko pożaru. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zwiększa to ryzyko, ponieważ materiały te są zazwyczaj suche i potrzebują zaledwie niewielkiej energii zapłonu, aby się zapalić. Powszechnie stosowane materiały to pelety drewniane, torf i odpady rolnicze. Kolejnym, wykorzystywanym źródłem energii są również odpady z gospodarstw domowych, które mogą być wysoce łatwopalne!

Firefly proponuje ochronę przeciwpożarową umożliwiającą wykrywanie i gaszenie iskier/gorących cząstek oraz ognia w strefach zagrożenia przy użyciu profesjonalnych czujników podczerwieni oraz rozpylania wody lub mgły wodnej w celu gaszenia.