Rozwiązania

Tissue

Ochrona przeciwpożarowa dla przemysłu chusteczek higienicznych

Wraz ze wzrostem wydajności produkcji wzrasta również poziom ryzyka. Jednym z głównych problemów w fabryce chusteczek higienicznych jest pożar. W wielu miejscach zakładu produkcji chusteczek higienicznych dochodzi do nagromadzenia suchego, wysoce łatwopalnego pyłu celulozowego i włókien. Najmniejsze ognisko pożaru jest wyjątkowo niebezpieczne i może rozprzestrzenić się na całą fabrykę.

Wprowadzając Tissue Solutions®, Firefly oferuje szereg rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej zarówno dla maszyn do produkcji chusteczek, jak i całego procesu przetwarzania. System Firefly Tissue Solutions obejmuje zarówno detekcję iskier, jak i technologię szybkiego tłumienia ognia, chroniącą zarówno maszyny produkcyjne, jak i sam proces wytwarzania.