Technologie

Systemy mgły wodnej

Systemy mgły wodnej

Systemy mgły wodnej Firefly mają duże możliwości tłumienia płomieni, wykorzystując bardzo niewielką ilość wody. System charakteryzuje się bardzo krótkim czasem reakcji od momentu wykrycia zagrożenia do momentu aktywacji gaszenia mgłą wodna.

Mgła wodna znajduje zastosowanie w wielu aplikacjach, w których woda nie była wcześniej stosowana jako medium gaśnicze. Mgła wodna to mieszanka bardzo drobnych kropli wody wypełniająca dana objętość.
W chwili pojawienia się ognia, bardzo wysokiej temperatury krople wody zamieniają się w parę. Para wodna absorbuje więcej ciepła z ognia niż jakikolwiek inny środek gaśniczy (>2 MJ/kg). Ponadto krople wody zmieniając stan skupienia na parę, powiększają się 1700 razy co powoduje wypieranie tlenu.

Mgła wodna chroni przed ogniem dzięki mechanizmom przede wszystkim chłodzenia, zobojętniania i blokowania promieniowania cieplnego. To naturalna i ekologiczna metoda gaszenia pożarów. Właściwie zaprojektowana i wykonana instalacja mgły wodnej, zapewnia bardzo dobre bezpieczeństwo przeciwpożarowe.