Technologie

Systemy wykrywania i gaszenia iskier

Budowa systemu

System wykrywania i gaszenia iskier składa się z detektora, który wykrywa niebezpieczne cząstki (źródła zapłonu) w transportowanym materiale oraz urządzeń gaśniczych. W chwili wykrycia źródeł zapłonów w przeciągu milisekund automatycznie aktywowane jest gaszenie, eliminując tym samym ryzyko pożaru lub wybuchu pyłu. Sygnały przesyłane przez detektory, urządzenia gaśnicze oraz informacje o stanie pracy systemu zbierane są, za pośrednictwem lokalnie zainstalowanych hubów sieciowych, w centrali sterującej.

Centrala sterująca wyposażona jest w kolorowy dotykowy wyświetlacz 12” i zawiera interfejs operatora systemu EXIMIO. Zapewnia on przejrzysty, bogaty w informacje i przyjazny dla użytkownika podgląd stanu pracy komponentów systemu. Obsługa centrali jest intuicyjna, zorganizowana w podobny sposób jak w smartfonach.

Zalety instalacji

Instalacja systemu wykrywania i gaszenia iskier Firefly może uchronić produkcję od kosztowych pożarów i wybuchów pyłu. Łącząc unikalną i opatentowaną technologię z ponad 40-letnim doświadczeniem w przemyśle, Firefly oferuje najwyższej jakości rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, które zapewniają ciągłość produkcji.