Ochrona przeciwpożarowa dla przemysłu celulozowo-papierniczego

Ciągłość produkcji bez zagrożenia pożarowego w branży papierniczej

Produkcja papieru i celulozy to procesy które są ciągłe i charakteryzują się wysokimi kosztami przestojów. Niestety pożary są w tych gałęziach przemysłu zbyt częste. Wraz ze wzrostem produkcji wzrasta także ryzyko pożaru i eksplozji.

Problematycznymi obszarami w fabryce celulozy są suszarki rzutowe i prasy płytowe. Te części procesu są szczególnie podatne na pożary i wybuchy pyłów.

281
liczba pożarów i eksplozji pyłów odnotowanych w przemyśle amerykańskim na przestrzeni 25 lat.
24%
wszystkich pożarów i eksplozji pyłów jest spowodowanych pyłem drzewnym i papierowym.

Obszary wysokiego ryzyka w branży papierniczej

Papiernie posiadają szereg obszarów o podwyższonym ryzyku, gdzie możliwe są pożary lub eksplozje. Przykładowe obszary zagrożenia to suszarki na podczerwień, młyny oraz filtry. W najbardziej niekorzystnym scenariuszu pożar może się rozprzestrzenić, powodując znaczne uszkodzenia maszyn papierniczych.

Suszarki na podczerwień znajdują zastosowanie także w przemyśle opakowaniowym, gdzie równie istotne jest ryzyko pożarowe. Suszarka na podczerwień stanowi najbardziej niebezpieczne i często występujące źródło pożarów w branży papierniczej. Pożar w obszarze suszenia podczerwienią może prowadzić do długotrwałych i kosztownych przestojów produkcyjnych.

Przenośniki dalekobieżne, transportujące zrębki drzewa na terenie fabryki celulozy, również stanowią wysokie zagrożenie pożarowe. Najbardziej prawdopodobną przyczyną pożaru jest tutaj przegrzanie uszkodzonego łożyska, prowadzące do zapalenia się zrębków. Pożar w przenośniku może się rozprzestrzenić na całą fabrykę, powodując poważne szkody.

Przestój w branży papierniczej generuje olbrzymie koszty

W zintegrowanej fabryce celulozy i papieru, największa maszyna papiernicza jest kluczowym elementem skupiającym najwięcej wartości. Często pod jednym dachem działa więcej niż jedna maszyna papiernicza. W przypadku konieczności wymiany z powodu pożaru, takie maszyny charakteryzują się długim czasem dostawy, przekraczającym nawet 18 miesięcy. Dodatkowo, osiągnięcie pełnej zdolności produkcyjnej wymaga długiego okresu rozruchu.

Według Amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Chemicznego, w przemyśle ogólnym w USA w ciągu 25 lat między 1980 a 2005 rokiem, miało miejsce co najmniej 281 pożarów i eksplozji pyłów palnych. 24% z nich przypisywano pyłom drzewnym i papierowym.

Firefly jest w stanie wykryć źródła ciepła gromadzące się wewnątrz maszyn lub na otwartych przestrzeniach wokół nich. Źródła potencjalnych zagrożeń są identyfikowane szybko, zanim zakład poniósłby szkody, co umożliwia nieprzerwane kontynuowanie procesu produkcyjnego.

Spersonalizowane rozwiązania dla przemysłu celulozowo-papierniczego

FireflyIR-Guard™

Firefly zapewnia kompleksową ochronę młynów i filtrów, wykorzystując zaawansowaną detekcję w podczerwieni do wykrywania iskier i gorących cząstek. Źródła ciepła są natychmiast gaszone przy użyciu skutecznej mgły wodnej, CO2 lub mgły wodnej. Rozwiązanie Firefly IR-Guard™ to system szybkiego tłumienia, obejmujący błyskawiczne wykrywanie płomieni i efektywne tłumienie przy użyciu mgły wodnej. Zapewnia ono optymalną ochronę jednego z kluczowych elementów w łańcuchu produkcyjnym, gwarantując bezpieczeństwo i ciągłość procesu produkcyjnego. Firefly, dzięki innowacyjnej technologii, skutecznie zabezpiecza papiernie i filtry, wykrywając promieniami podczerwonymi iskry i gorące cząstki, a następnie skutecznie gasząc je poprzez rozpylanie wody, izolację za pomocą CO2 lub tłumienie mgłą wodną.

Najważniejsze korzyści

  • Błyskawiczny czas reakcji
  • Precyzyjny system detekcji
  • Minimalne zużycie wody
  • System spełniający normy jakości

Dostarczamy systemy, które mają wszystkie niezbędne certyfikaty i spełniają atesty. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem!

Dedykowane rozwiązania przeciwpożarowe dla przemysłu celulozowo-papierniczego

Natychmiastowy czas reakcji

System szybkiego tłumienia Firefly, będący integralną częścią naszego rozwiązania przeciwpożarowego dla maszyn takich jak rozdrabniacze, współpracuje z wydajnymi czujnikami płomieni, co gwarantuje błyskawiczne reakcje i wykrywanie zagrożeń. Innowacyjny system gaszenia Firefly charakteryzuje się unikalnymi właściwościami tłumienia, które eliminują potencjalne ryzyko uszkodzenia maszyn.

Precyzyjna detekcja

Detektory True IR Spark umożliwiają dokładne wykrywanie różnorodnych źródeł zapłonu, w tym gorące, czarne cząstki, żarzący się materiał oraz iskry. Ponadto, czujniki te są odporne na wpływ światła dziennego, minimalizując fałszywe alarmy. Wielokanałowe czujki płomieni zawarte w systemach, pozwalają na precyzyjne wykrycie potencjalnego zagrożenia pożarowego w maszynie i jej otoczeniu.

Skuteczne tłumienie pożarów

Systemy gaszenia mgłą wodną mają przetestowane zdolności gaśnicze, potwierdzone testami ogniowymi. Ich atutem jest zużywanie o 90% mniej wody w porównaniu do systemów tryskaczowych. Skuteczność systemu polega na szybkiej reakcji i bezpiecznej metodzie chłodzenia źródła pożaru oraz otaczających go powierzchni. Tym samym, eliminujemy zagrożenie pożarowe oraz unikamy strat lub przerw w produkcji.

Firefly ochrona filtrów

W procesach transportu suchych oraz sypkich materiałów, systemy odsysania pyłu są niezbędne do skutecznej ochrony filtrów. Ze względu na wysokie stężenie pyłu, ryzyko pożaru i wybuchu w tych jednostkach jest szczególnie wysokie. Nasz system ochrony filtra Firefly, zatwierdzony przez FM, potrafi skutecznie wykryć i ugasić iskry, zapobiegając przedostawaniu się potencjalnych źródeł zapłonu do miejsc wysokiego ryzyka.

Najnowsze aktualności