Systemy, które wykrywają pożary 
i zabezpieczają przed ich wystąpieniem.

Firefly oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, które skutecznie zabezpieczają pojedyncze maszyny, filtry, silosy, aż po całościowe linie technologiczne. Rozwiązania, które pozwalają automatycznie zapobiegać pożarom i wybuchom, podczas procesów produkcyjnych.

Każdy system Firefly składa się z detektorów, sprzętu gaśniczego oraz jednostek sterujących, tworząc zintegrowaną sieć bezpieczeństwa. Dzięki zastosowaniu detektorów, systemy umożliwiają precyzyjne wykrywanie potencjalnych źródeł zapłonu w procesach przemysłowych, tym samym chroniąc produkcję przed zagrożeniem pożarowym.

Zarządzanie systemem jest proste i intuicyjne, za pośrednictwem platformy sterującej Firefly EXIMIO™. Dostęp do systemu odbywa się poprzez przyjazny interfejs operatora IntuVision™, zapewniający podgląd pracy komponentów systemu.

Detektor iskier

Odkryj nasze technologie

Prognozowanie

Mamy umiejętność bycia o krok przed niebezpieczeństwem. Ideą działania systemów Firefly jest to, aby wykryć potencjalne ryzyko zapłonu w maszynie, jeszcze na wczesnym etapie, zanim dojdzie do awarii.

Prewencja

Przy zabezpieczeniach Firefly TrueDetect™ nie dopuszczamy do wybuchu pożaru z uwagi na błyskawiczną reakcję systemu na każdą iskrę, czy rozgrzaną cząsteczkę. Wykrywanie i gaszenie źródła zapłonu odbywa się w ciągu milisekund.

Zabezpieczenia

Decydując się na systemy Firefly, dbasz o bezpieczeństwo i ciągłość produkcji. Pożar wykryty na wczesnym etapie nie ma szans się rozprzestrzenić i spowodować kosztownych strat. System natychmiastowo stłumi pożar, którego nawet nie zauważysz.

Zapobieganie

Zgodnie z metodologią Atex: unikamy wytworzenia atmosfery wybuchowej, minimalizujemy ryzyko zapłonu oraz łagodzimy skutki wybuchu. Firefly posiada wysoko zaawansowaną technologię, która wspiera Cię na każdym z tych etapów.

Zabezpieczamy wszystkie branże produkcyjne