Zapobiegaj pożarom i wybuchom w przemyśle drzewnym

Drewno stanowi cenny zasób naturalny, a zakłady przetwarzania drewna są często wysoko zautomatyzowane i wyposażone w kosztowne maszyny pracujące z dużą prędkością, aby efektywnie wykorzystać ten surowiec. Przestoje w produkcji w takich zakładach prowadzą do znacznych strat finansowych. Aby temu zapobiec, warto instalować skuteczne systemy ochronne, takie jak Firefy, które nie tylko potrafią wykrywać iskry, ale również skutecznie eliminują potencjalne zagrożenia pożarowe.

75%
Udział strat ubezpieczeniowych w branży drzewnej i meblarskiej związanych z pożarami i eksplozjami.
260
przybliżona temperatura zapłonu pyłu drzewnego, określona w stopniach Celsjusza.

Szybki wzrost temperatury podczas tarcia

Przetwarzanie drewna z dużą prędkością, może prowadzić do nagłego wzrostu temperatury podczas tarcia, np. w wyniku nieprawidłowego działania maszyn. Firefly, poprzez dostosowany system ochrony przeciwpożarowej, wykorzystujący szybkie promieniowanie podczerwone i detekcję płomieni, w połączeniu ze skutecznym gaszeniem za pomocą mgły wodnej, pomaga zapobiegać kosztownym pożarom i eksplozjom pyłów w branży drzewnej.

W maszynach do obróbki drewna oraz ich otoczeniu często gromadzą się duże ilości wiórów drzewnych i trocin. W przypadku zapłonu, te materiały mogą wywołać szybki i niekontrolowany pożar, powodując znaczne szkody. W najbardziej niekorzystnym scenariuszu, pył drzewny może spowodować nawet eksplozję. Jednak, dzięki systemowi Firefly, który monitoruje maszynę i jej bezpośrednie otoczenie za pomocą czujników płomienia, potencjalne źródła zapłonu są skutecznie eliminowane poprzez zastosowanie mgły wodnej.

Temperatura zapłonu warstwy pyłu drzewnego wynosi około 300 stopni C. Biorąc pod uwagę, że przedmioty gorące poniżej 650°C nie są dostrzegane przez ludzkie oko jako świecące, temperatura zapłonu jest stosunkowo niska i wyjątkowo niebezpieczna. Dlatego, tak ważne jest dostosowanie odpowiednich systemów przeciwpożarowych do specyficznych warunków panujących w zakładach przemysłu drzewnego.

Główna przyczyna strat finansowych

Pożary i eksplozje to najpoważniejsze przyczyny szkód w większości roszczeń z tytułu ubezpieczeń majątkowych w branży przetwórstwa drewna i produkcji mebli. Jak wynika z 10-letnich badań przeprowadzonych przez wiodąca firmę zajmująca się doradztwem ubezpieczeniowym Risk Logic, roszczenia te odpowiadają za prawie 75% skumulowanych strat finansowych w branży przetwórstwa drewna i produkcji mebli.

W produkcji mebli, gromadzenie się pyłu drzewnego często związane jest z procesem wykańczania lakierem natryskowym, co dodatkowo zwiększa ryzyko pożaru i wybuchu. Rozwiązania Firefly dedykowane przemysłowi drzewnemu umożliwiają wykrycie pierwszych oznak zapłonu i skuteczne stłumienie pożaru we wczesnej fazie, co przyczynia się do uniknięcia kosztownych przestojów i uszkodzeń maszyn.

Spersonalizowane rozwiązania dla przemysłu drzewnego

Firefly PlanerGuard™

W wielu przypadkach szczególnie w strugarkach otwartych, gromadzą się duże ilości wiórów drzewnych. W sytuacji, gdy te wióry ulegną zapłonowi, może to prowadzić do szybkiego pożaru, powodując znaczne szkody. Rozwiązanie PlanerGuard™ firmy Firefly dedykowane strugarniom otwartym monitoruje maszynę za pomocą lokalnie zainstalowanych czujników płomienia. Bezinwazyjne tłumienie mgłą wodną ma na celu skuteczne i błyskawiczne stłumienie pożaru, nawet w zamkniętych obszarach jak w przypadku strugarki otwartej.

Firefly SanderGuard™

Wytwarzany przez szlifierkę drobny pył, który jest łatwopalny może spowodować poważne eksplozje i szybkie rozprzestrzenianie się pożaru. Rozwiązanie systemowe SanderGuard™ firmy Firefly zostało zaprojektowane z myślą o wszystkich rodzajach szlifierek. Rozwiązanie systemowe Firefly SanderGuard™ obejmuje więc szybkie wykrywanie płomienia wewnątrz szlifierki i tłumienie go za pomocą mgły wodnej, zapewniając optymalną ochronę tego ważnego ogniwa w łańcuchu produkcyjnym.

Najważniejsze korzyści

  • Błyskawiczny czas reakcji
  • Precyzyjny system detekcji
  • Minimalne zużycie wody
  • System spełniający normy jakości

Dostarczamy systemy, które mają wszystkie niezbędne certyfikaty i spełniają atesty. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem!

Dedykowane rozwiązania przeciwpożarowe dla przemysłu drzewnego

Natychmiastowy czas reakcji

System szybkiego tłumienia Firefly, będący integralną częścią naszego rozwiązania przeciwpożarowego dla maszyn takich jak rozdrabniacze, współpracuje z wydajnymi czujnikami płomieni, co gwarantuje błyskawiczne reakcje i wykrywanie zagrożeń. Innowacyjny system gaszenia Firefly charakteryzuje się unikalnymi właściwościami tłumienia, które eliminują potencjalne ryzyko uszkodzenia maszyn.

Precyzyjna detekcja

Detektory True IR Spark umożliwiają dokładne wykrywanie różnorodnych źródeł zapłonu, w tym gorące, czarne cząstki, żarzący się materiał oraz iskry. Ponadto, czujniki te są odporne na wpływ światła dziennego, minimalizując fałszywe alarmy. Wielokanałowe czujki płomieni zawarte w systemach, pozwalają na precyzyjne wykrycie potencjalnego zagrożenia pożarowego w maszynie i jej otoczeniu.

Skuteczne tłumienie pożarów

Systemy gaszenia mgłą wodną mają przetestowane zdolności gaśnicze, potwierdzone testami ogniowymi. Ich atutem jest zużywanie o 90% mniej wody w porównaniu do systemów tryskaczowych. Skuteczność systemu polega na szybkiej reakcji i bezpiecznej metodzie chłodzenia źródła pożaru oraz otaczających go powierzchni. Tym samym, eliminujemy zagrożenie pożarowe oraz unikamy strat lub przerw w produkcji.

Firefly ochrona filtrów

W procesach transportu suchych oraz sypkich materiałów, systemy odsysania pyłu są niezbędne do skutecznej ochrony filtrów. Ze względu na wysokie stężenie pyłu, ryzyko pożaru i wybuchu w tych jednostkach jest szczególnie wysokie. Nasz system ochrony filtra Firefly, zatwierdzony przez FM, potrafi skutecznie wykryć i ugasić iskry, zapobiegając przedostawaniu się potencjalnych źródeł zapłonu do miejsc wysokiego ryzyka.

Najnowsze aktualności