Ochrona przeciwpożarowa w przemyśle recyklingu

Podczas rozdrabniania, transportu i składowania łatwopalnych materiałów istnieje wysokie ryzyko wybuchu pożaru. Wykorzystanie rozdrobnionych odpadów może dodatkowo zwiększać to zagrożenie, ze względu na tendencję tych materiałów do wysychania oraz niską energię zapłonu.

Powszechnie stosowanymi materiałami są odpady z gospodarstw domowych, zakładów produkcyjnych oraz odpady rolnicze, które często charakteryzują się wysoką łatwopalnością. Aby przeciwdziałać temu ryzyku, Firefly proponuje systemy ochrony przeciwpożarowej, umożliwiające wykrywanie oraz gaszenie iskier, gorących cząstek oraz ognia w obszarach szczególnego ryzyka.

89%
pożarów w zakładach recyklingu wynika z uszkodzonych baterii i akumulatorów.
350
szacunkowy wzrost rynku na akumulatory litowo-jonowe do 2030 roku.

Mniejsze ryzyko, większa wydajność

Pożary wewnątrz maszyn, szczególnie w rozdrabniaczu zdarzają się dość często i mogą wynikać z różnych czynników, takich jak tarcie, awaria łożysk lub obecność ciał obcych w procesie przetwórczym. Te trudne warunki sprawiają, że zakłady recyklingu są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo, dlatego warto zadbać o odpowiednią ochronę już teraz! Przy pomocy systemów wykrywania i gaszenia iskier, które są dostosowane do specyficznych potrzeb maszyn, można skutecznie zminimalizować ryzyko. Systemy te, błyskawicznie zareagują na wykryte źródła zapłonu, rozpoczną proces gaszenia i powiadomią Cię o potencjalnym niebezpieczeństwie.

Spersonalizowane rozwiązania dla branży recyklingu

Firefly ShredderGuard™

Firefly ShredderGuard™ to innowacyjne rozwiązanie dostępne na rynku, które łączy w sobie funkcje systemu przeciwpożarowego, detekcji iskier oraz systemu szybkiego gaszenia Firefly. Ten kompleksowy system został zaprojektowany z myślą o błyskawicznym wykrywaniu oraz skutecznym tłumieniu iskier lub pożarów w sposób, stosując metody prewencyjne oparte na bezpiecznych środkach gaśniczych.

Firefly ConveyorGuard™

Pożar na przenośniku taśmowym stanowi często wyzwanie podczas procesu gaszenia i może szybko przybrać na sile. W najbardziej niekorzystnych przypadkach może przenieść się na otaczające składowiska materiałów, trwając przez dłuższy czas i powodując znaczne straty finansowe oraz przestoje w produkcji. Rozwiązanie Firefly ConveyorGuard™ zostało stworzone w celu automatycznego wykrywania i tłumienia pożarów na wczesnym etapie oraz jak najszybszego zatrzymywania przenośnika taśmowego. Dodatkowo, Firefly ConveyorGuard™ może być uzupełnione o czujniki płomienia Firefly dla otwartych przestrzeni oraz/lub kabel LTS, zapewniając kompleksową ochronę przed zagrożeniami ogniowymi.

Najważniejsze korzyści

  • Błyskawiczny czas reakcji
  • Precyzyjny system detekcji
  • Minimalne zużycie wody
  • System spełniający normy jakości

Dostarczamy systemy, które mają wszystkie niezbędne certyfikaty i spełniają atesty. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem!

Dedykowane rozwiązania przeciwpożarowe dla branży recyklingowej

Natychmiastowy czas reakcji

System szybkiego tłumienia Firefly, będący integralną częścią naszego rozwiązania przeciwpożarowego dla maszyn takich jak rozdrabniacze, współpracuje z wydajnymi czujnikami płomieni, co gwarantuje błyskawiczne reakcje i wykrywanie zagrożeń. Innowacyjny system gaszenia Firefly charakteryzuje się unikalnymi właściwościami tłumienia, które eliminują potencjalne ryzyko uszkodzenia maszyn.

Precyzyjna detekcja iskier

Detektory True IR Spark umożliwiają dokładne wykrywanie różnorodnych źródeł zapłonu, w tym gorące, czarne cząstki, żarzący się materiał oraz iskry. Ponadto, czujniki te są odporne na wpływ światła dziennego, minimalizując fałszywe alarmy. Wielokanałowe czujki płomieni zawarte w systemach, pozwalają na precyzyjne wykrycie potencjalnego zagrożenia pożarowego w maszynie i jej otoczeniu.

Skuteczne tłumienie pożarów

Systemy gaszenia mgłą wodną mają przetestowane zdolności gaśnicze, potwierdzone testami ogniowymi. Ich atutem jest zużywanie o 90% mniej wody w porównaniu do systemów tryskaczowych. Skuteczność systemu polega na szybkiej reakcji i bezpiecznej metodzie chłodzenia źródła pożaru oraz otaczających go powierzchni. Tym samym, eliminujemy zagrożenie pożarowe oraz unikamy strat lub przerw w produkcji.

Gaszenie wodą dyszami pełnostożykowymi

Osiągnij maksymalną skuteczność w zwalczaniu pożarów dzięki innowacyjnej konstrukcji i strategii rozmieszczenia dysz natryskowych. Zaprojektowane tak, aby w pełni pokryć obszar zagrożenia. Nasze systemy są aktywowane w ciągu ułamków sekund od wykrycia pożaru, gwarantując szybką reakcję i skuteczne działanie.

Najnowsze aktualności