Ochrona przeciwpożarowa w przemyśle chusteczek higienicznych

Branża tissue w starciu z niszczycielskimi pożarami

Na każdej linii produkcyjnej papieru i bibułek dostępny jest suchy, łatwopalny materiał w dużych ilościach. Podwyższone temperatury, często spowodowane awarią sprzętu, mogą prowadzić do zakłóceń w procesie produkcyjnym i w skrajnych przypadkach mogą wywołać niszczycielski pożar lub wybuch, który będzie tragiczny w skutkach.

500
ilość stopni Celsjusza w pracy średniotemperaturowego kaptura Yankee.
1250
ilość stopni Celsjusza i stan pracy okapu Yankee o bardzo wysokiej temperaturze.

Kumulacja łatwopalnego materiału w wyniku szybkiej produkcji

Papier, który jest zwykle niskiej wartości produktem, jest wytwarzany w dużych ilościach i z dużą szybkością. Z uwagi na niskie marże, wszelkie zakłócenia w procesie produkcyjnym mogą znacząco wpłynąć na straty finansowe. Zwiększona prędkość produkcji w branży tissue niesie też ze sobą wysokie ryzyko zgromadzenia w jednym miejscu materiałów łatwopalnych. W najgorszym przypadku gorące cząstki mogą osadzić się w szpuli chusteczek, wywołać pożar, który następnie przenikając do magazynu stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz całego zakładu produkcyjnego. Rozwiązania od Firefly dedykowane do zakładów produkcyjnych z branży tissue pomagają uzyskać kontrolę nad najmniejszym zagrożeniem pożarowym za pomocą detekcji iskier i błyskawicznej reakcji gaszenia mgłą wodną. To sprawia, że zakład jest otoczony należytą ochroną, a ryzyko pożaru jest zniwelowane.

Gorące cząstki są istotnym powodem zagrożenia pożarowego

Wiele obszarów w młynie bibułkowym jest narażonych na gromadzenie się suchego, wysoce łatwopalnego pyłu celulozowego i włókien. Nawet najmniejszy pożar jest tutaj niezwykle niebezpieczny i może szybko przenieść się na całą produkcję.

Najbardziej niepokojącym i groźnym scenariuszem jest wystąpienie źródła zapłonu z powodu problemu produkcyjnego, takiego jak iskry i gorące cząstki z maski Yankee. Jest to specjalistyczny rodzaj suszarki, wykorzystujący wysoką temperaturę do efektywnego i ekonomicznego suszenia wstęgi bibuły. Gorące cząstki mogą osadzić się w materiale i błyskawicznie wywołać pożar, którego ugaszenie nie obejdzie się bez poważnych strat finansowych. Nawet najmniejsze ognisko pożaru jest wyjątkowo niebezpieczne i może rozprzestrzenić się na całą fabrykę.

Spersonalizowane rozwiązania dla branży tissue

Firefly Tissue Solutions®

To szereg rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej zarówno dla maszyn do produkcji chusteczek, jak i całego procesu przetwarzania. System Firefly Tissue Solutions obejmuje zarówno detekcję iskier, jak i technologię szybkiego tłumienia ognia przy pomocy mgły wodnej, chroniąc zarówno maszyny produkcyjne, jak i sam proces wytwarzania. Aby zapobiec przenoszeniu gorących cząstek do rolki macierzystej, można zainstalować system Firefly WebScan™ w celu ciągłego skanowania wstęgi bibułki przy użyciu niezwykle szybkich czujników podczerwieni. Firefly WebScan™ jest w stanie wskazać możliwe źródła zapłonu, a w przypadku ich wskazania, dotknięty rulon macierzysty należy odseparować.

Najważniejsze korzyści

  • Błyskawiczny czas reakcji
  • Precyzyjny system detekcji
  • Minimalne zużycie wody
  • System spełniający normy jakości

Dostarczamy systemy, które mają wszystkie niezbędne certyfikaty i spełniają atesty. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem!

Dedykowane rozwiązania przeciwpożarowe dla przemysłu tissue

Natychmiastowy czas reakcji

System szybkiego tłumienia Firefly, będący integralną częścią naszego rozwiązania przeciwpożarowego dla maszyn takich jak rozdrabniacze, współpracuje z wydajnymi czujnikami płomieni, co gwarantuje błyskawiczne reakcje i wykrywanie zagrożeń. Innowacyjny system gaszenia Firefly charakteryzuje się unikalnymi właściwościami tłumienia, które eliminują potencjalne ryzyko uszkodzenia maszyn.

Skuteczne tłumienie pożarów

Systemy gaszenia mgłą wodną mają przetestowane zdolności gaśnicze, potwierdzone testami ogniowymi. Ich atutem jest zużywanie o 90% mniej wody w porównaniu do systemów tryskaczowych. Skuteczność systemu polega na szybkiej reakcji i bezpiecznej metodzie chłodzenia źródła pożaru oraz otaczających go powierzchni. Tym samym, eliminujemy zagrożenie pożarowe oraz unikamy strat lub przerw w produkcji.

System Firefly Webscan ™

Unikatowa koncepcja naszego systemu Firefly WebScan™ umożliwia wykrywanie potencjalnie niebezpiecznych źródeł zapłonu, takich jak gorące, ciemne cząstki, żar lub iskry na wstędze bibułki. Natychmiastowe alarmowanie operatorów pozwala na szybką reakcję, minimalizując tym samym ryzyko pożaru w rolkach macierzystych.

Spark Alert - Ochrona ostrza

System zaprojektowany do szybkiego wykrywania potencjalnych źródeł zapłonu generowanych przez ostrza zgarniające, zwłaszcza w środowisku z dużą ilością kurzu. Jeśli system wykryje zagrożenie, automatycznie generuje sygnał alarmowy i natychmiast powiadamia operatorów o potencjalnym pożarze.

Najnowsze aktualności