Ochrona przeciwpożarowa dla obiektów portowych i terminali

Zapewnienie bezpieczeństwa operacji portowych

Pożary w obiektach portowych mogą generować niszczycielskie skutki. Ograniczony dostęp do wielu obszarów sprawia, że kontrola pożaru staje się wyjątkowo trudna. Działalność portowa wymaga aktywności przez całą dobę, a wystąpienie pożaru może prowadzić do znacznych kosztów, zakłóceń w łańcuchach logistycznych, uszkodzeń sprzętu oraz niebezpieczeństwa dla pracowników. Odpowiednie środki bezpieczeństwa są zatem kluczowe w utrzymaniu ciągłości operacji portowych.

90%
pożarów sprzętu stoczniowego spowodowanych jest wyciekami hydraulicznymi.
500
temperatura zapłonu rozpylonego oleju hydraulicznego wyrażona w stopniach Celsjusza.

Wysokie ryzyko pożarów w obiektach portowych i terminalach logistycznych

Obiekty portowe i terminale logistyczne posiadają liczne strefy o podwyższonym ryzyku, gdzie wystąpienie pożaru lub wybuchu pyłu jest szczególnie niebezpieczne.

Materiały przechowywane w porcie stanowią potencjalne zagrożenie pożarowe, zwłaszcza w przypadku nieznanej zawartości kontenerów. Bezpieczne przechowywanie pojemników zawierających substancje łatwopalne, takie jak alkohol czy paliwo, jest szczególnie ważne.

Materiały sypkie, np. zrębki drzewne, mogą ulec samozapłonowi w określonych warunkach, a manipulowanie nimi może generować łatwopalny pył. Stały ruch pojazdów zwiększa dodatkowo ryzyko pożaru z powodu gorących elementów silnika i układu wydechowego, jak również potencjalnych wycieków paliwa i oleju. Aby zminimalizować to ryzyko, istotne jest zastosowanie systemów bezpieczeństwa i monitorowanie obszarów o podwyższonym zagrożeniu.

Olej hydrauliczny – zagrożenie pożarowe

90% pożarów sprzętu stoczniowego jest spowodowanych wyciekami hydraulicznymi, a olej hydrauliczny pod ciśnieniem stwarza wysokie ryzyko pożaru. Jeśli system ulegnie uszkodzeniu i wycieknie olej, powstały strumień może dotrzeć nawet na odległość 10 metrów. Temperatura zapłonu oleju hydraulicznego wynosi od 500 do 530 stopni, zatem w obecności gorących powierzchni i źródeł zapłonu może spowodować pożar o wysokich konsekwencjach.

Rosnące wykorzystanie pojazdów elektrycznych wyposażonych w akumulatory jonowo-litowe w operacjach portowych dodaje kolejny wymiar, mogąc spowodować pożar akumulatora w wyniku niekontrolowanej reakcji chemicznej.

Ponadto awaria mechaniczna i ciała obce w przepływie materiału wewnątrz maszyn przeładunkowych mogą powodować tarcie i podwyższoną temperaturę, co prowadzi do rozległych i niebezpiecznych pożarów.

Zapobiegamy pożarom w obiektach portowych i terminalach logistycznych

Firefly oferuje kompleksowe rozwiązania dotyczące wykrywania i gaszenia iskier, mające na celu ochronę obszarów załadunku i rozładunku, przenośników, zsypów, wind, filtrów i silosów.

W przypadku dużych ilości przetwarzanego materiału sypkiego, rozprzestrzenianie się rozsypanego materiału i drobnego pyłu jest powszechne, co może prowadzić do łatwego rozprzestrzeniania się i gromadzenia się w różnych częściach urządzenia. Awarie mechaniczne, takie jak zablokowanie się rolek lub uszkodzenia łożysk, oraz zanieczyszczenia w materiale przekazywanym do młyna, stanowią potencjalne źródła pożaru w tego typu procesach.

Przemieszczanie materiałów, które zawierają gorące cząstki, stwarza szczególne wyzwania w branży portowej. Te potencjalne źródła zapłonu mogą być łatwo transportowane przez systemy kanałów, co prowadzi do możliwości wywołania pożarów lub eksplozji w kolejnych etapach procesu, takich jak zsypy, przenośniki, silosy lub systemy odpylania.

W przypadku wystąpienia pożaru, jego szybkie rozprzestrzenienie może mieć destrukcyjne skutki, zwłaszcza w obszarach trudno dostępnych, co często dotyczy przenośników taśmowych i wind znajdujących się na znacznej wysokości.

Firefly proponuje rozległą gamę urządzeń, które efektywnie zapobiegają i tłumią pożary w obszarach portowych, zabezpieczając otwarte przestrzenie oraz strumienie materiałów, zarówno te zamknięte w kanałach, jak i te znajdujące się w maszynach.

Spersonalizowane rozwiązania dla obiektów portowych i terminali

Firefly ElevatorGuard™

Atmosfera wewnątrz windy, zanieczyszczona pyłem, stanowi idealne warunki do wystąpienia pożaru lub eksplozji pyłu. Dodatkowo, charakterystyka podnośników kubełkowych sprawia, że ich ochrona staje się wyzwaniem. Pożar może powstać w wyniku wprowadzenia źródeł zapłonu do wnętrza windy, ale równie dobrze źródła zapłonu mogą pojawić się samoczynnie wewnątrz windy. Rozwiązanie Firefly ElevatorGuard™ obejmuje zatwierdzone przez FM detektory gorących cząstek True-IR oraz pełnostożkowe dysze gaśnicze wodne na wlocie i wylocie windy. Na wlocie system Firefly zminimalizuje ryzyko przedostania się niebezpiecznych źródeł zapłonu do windy. Jeśli pierwotna przyczyna znajduje się wewnątrz windy, system na wylocie wcześnie zasygnalizuje początek problemu w windzie i zminimalizuje ryzyko, że źródła zapłonu opuszczą windę do dalszych części procesowych.

Firefly ConveyorGuard™

Pożar na przenośniku taśmowym stanowi często wyzwanie podczas procesu gaszenia i może szybko przybrać na sile. W najbardziej niekorzystnych przypadkach może przenieść się na otaczające składowiska materiałów, trwając przez dłuższy czas i powodując znaczne straty finansowe oraz przestoje w produkcji. Rozwiązanie Firefly ConveyorGuard™ zostało stworzone w celu automatycznego wykrywania i tłumienia pożarów na wczesnym etapie oraz jak najszybszego zatrzymywania przenośnika taśmowego. Dodatkowo, Firefly ConveyorGuard™ może być uzupełnione o czujniki płomienia Firefly dla otwartych przestrzeni oraz/lub kabel LTS, zapewniając kompleksową ochronę przed zagrożeniami ogniowymi.

Najważniejsze korzyści

  • Błyskawiczny czas reakcji
  • Precyzyjny system detekcji
  • Minimalne zużycie wody
  • System spełniający normy jakości

Dostarczamy systemy, które mają wszystkie niezbędne certyfikaty i spełniają atesty. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem!

Dedykowane rozwiązania przeciwpożarowe dla obiektów portowych i terminali

Natychmiastowy czas reakcji

System szybkiego tłumienia Firefly, będący integralną częścią naszego rozwiązania przeciwpożarowego dla maszyn takich jak rozdrabniacze, współpracuje z wydajnymi czujnikami płomieni, co gwarantuje błyskawiczne reakcje i wykrywanie zagrożeń. Innowacyjny system gaszenia Firefly charakteryzuje się unikalnymi właściwościami tłumienia, które eliminują potencjalne ryzyko uszkodzenia maszyn.

Precyzyjna detekcja iskier

Detektory True IR Spark umożliwiają dokładne wykrywanie różnorodnych źródeł zapłonu, w tym gorące, czarne cząstki, żarzący się materiał oraz iskry. Ponadto, czujniki te są odporne na wpływ światła dziennego, minimalizując fałszywe alarmy. Wielokanałowe czujki płomieni zawarte w systemach, pozwalają na precyzyjne wykrycie potencjalnego zagrożenia pożarowego w maszynie i jej otoczeniu.

Skuteczne tłumienie pożarów

Systemy gaszenia mgłą wodną mają przetestowane zdolności gaśnicze, potwierdzone testami ogniowymi. Ich atutem jest zużywanie o 90% mniej wody w porównaniu do systemów tryskaczowych. Skuteczność systemu polega na szybkiej reakcji i bezpiecznej metodzie chłodzenia źródła pożaru oraz otaczających go powierzchni. Tym samym, eliminujemy zagrożenie pożarowe oraz unikamy strat lub przerw w produkcji.

Gaszenie wodą dyszami pełnostożkowymi

Osiągnij maksymalną skuteczność w zwalczaniu pożarów dzięki innowacyjnej konstrukcji i strategii rozmieszczenia dysz natryskowych. Zaprojektowane tak, aby w pełni pokryć obszar zagrożenia. Nasze systemy są aktywowane w ciągu ułamków sekund od wykrycia pożaru, gwarantując szybką reakcję i skuteczne działanie.

Najnowsze aktualności