Maseczki higieniczne w połączeniu z powietrzem mogą stwarzać zagrożenie wybuchowe!

Materiały absorpcyjne, takie jak pieluchy i artykuły sanitarne, są wytwarzane z precyzyjnie przetworzonej masy celulozowej w procesie próżniowym. Pył drzewny, uwięziony w strumieniu powietrza, ma potencjał wywołania silnego pożaru w przypadku wzrostu temperatury. Źródła zapłonu, które mogą pojawić się podczas przechowywania lub wskutek zapłonu pyłu wokół zakładu lub zgromadzonego w filtrach, stanowią zagrożenie prowadzące do destrukcyjnych pożarów, a nawet eksplozji generujących ogromne straty i kosztowne przestoje w produkcji.

Aby zapobiec zapaleniu się materiału w trakcie procesu, konieczne jest wykrycie i ugaszenie wszelkich iskier oraz gorących cząstek emitowanych przez młyn lub wentylator. Rozwiązania Firefly identyfikują iskry i gorące cząstki jeszcze przed dotarciem do filtrów, eliminując źródło ciepła, przy pomocy CO2 lub wody, tym samym zmieniając kierunek przepływu powietrza i chroniąc materiał przed zagrożeniem pożarowym.

270
Temperatura zapłonu celulozy wyrażona w stopniach Celsjusza.
480
Temperatura zapłonu chmury celulozowej w stopniach Celsjusza.

Wysokie ryzyko wybuchów pyłu

Eksplozje mogą wystąpić, gdy łatwopalny pył rozprzestrzenia się w powietrzu. Materiał w postaci pyłu charakteryzuje się dużą powierzchnią w porównaniu ze stanem stałym, co sprawia, że staje się niezwykle lotny. Eksplozje pyłu nie tylko mogą przyczynić się do znacznych szkód, ale także wywołać pożar, który szybko rozprzestrzenia się po całej instalacji.

Temperatura zapłonu warstwy celulozy wynosi około 270°C. Dla chmury pyłu celulozowego temperatura zapłonu wzrasta do około 480°C. Przedmioty o wysokiej temperaturze, poniżej 650°C, nie są widoczne dla ludzkiego oka jako świecące, co oznacza stosunkowo niskie temperatury zapłonu.

Ryzyko wybuchu pyłu jest szczególnie wysokie w przypadku produkcji pieluch dziecięcych i artykułów higienicznych. W tym procesie masa celulozowa jest zasysana na folię polimerową za pomocą systemu próżniowego, działającego podobnie do systemu odsysania pyłu po jego uprzednim zmieleniu i przeniesieniu do stanowiska formującego, gdzie dodaje się polimery superabsorbujące (SAP).

Nadmierne zasilanie lub nieprawidłowe działanie młynów może prowadzić do zapłonu, podobnie jak problemy z głowicą formującą lub awaria wentylatora. Źródła zapłonu, zwłaszcza podczas przechowywania mogą wywołać zapalenie się produktu lub spowodować zapłon pyłu zgromadzonego w filtrze przeciwpyłowym, stanowiąc potencjalne zagrożenie.

Spersonalizowane rozwiązania dla przemysłu higienicznego

Pożar na linii technologicznej materiałów chłonnych może rozprzestrzeniać się z niezwykłą szybkością. Aby zapobiec poważnym szkodom wynikającym z pożaru oraz długotrwałym przestojom, konieczne jest natychmiastowe zidentyfikowanie i ugaszenie źródła zapłonu.

System Firefly działa w sposób ochronny, wykrywając iskry i gorące cząstki jeszcze przed dotarciem do filtra. Wykorzystuje zaawansowaną technologię detekcji promieniowania podczerwonego oraz skuteczne środki gaszące, takie jak CO2, izolacja, woda, czy nawet zmiana kierunku przepływu powietrza. Dzięki temu systemowi, potencjalne zagrożenie jest neutralizowane, a produkcja chroniona przed rozwojem pożaru, który byłby tragiczny w skutkach.

Najważniejsze korzyści

  • Błyskawiczny czas reakcji
  • Precyzyjny system detekcji
  • Minimalne zużycie wody
  • System spełniający normy jakości

Dostarczamy systemy, które mają wszystkie niezbędne certyfikaty i spełniają atesty. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem!

Dedykowane rozwiązania przeciwpożarowe dla przemysłu higienniczego

Natychmiastowy czas reakcji

System szybkiego tłumienia Firefly, będący integralną częścią naszego rozwiązania przeciwpożarowego dla maszyn takich jak rozdrabniacze, współpracuje z wydajnymi czujnikami płomieni, co gwarantuje błyskawiczne reakcje i wykrywanie zagrożeń. Innowacyjny system gaszenia Firefly charakteryzuje się unikalnymi właściwościami tłumienia, które eliminują potencjalne ryzyko uszkodzenia maszyn.

Precyzyjna detekcja

Detektory True IR Spark umożliwiają dokładne wykrywanie różnorodnych źródeł zapłonu, w tym gorące, czarne cząstki, żarzący się materiał oraz iskry. Ponadto, czujniki te są odporne na wpływ światła dziennego, minimalizując fałszywe alarmy. Wielokanałowe czujki płomieni zawarte w systemach, pozwalają na precyzyjne wykrycie potencjalnego zagrożenia pożarowego w maszynie i jej otoczeniu.

Skuteczne tłumienie pożarów

Systemy gaszenia mgłą wodną mają przetestowane zdolności gaśnicze, potwierdzone testami ogniowymi. Ich atutem jest zużywanie o 90% mniej wody w porównaniu do systemów tryskaczowych. Skuteczność systemu polega na szybkiej reakcji i bezpiecznej metodzie chłodzenia źródła pożaru oraz otaczających go powierzchni. Tym samym, eliminujemy zagrożenie pożarowe oraz unikamy strat lub przerw w produkcji.

Firefly ochrona filtrów

W procesach transportu suchych oraz sypkich materiałów, systemy odsysania pyłu są niezbędne do skutecznej ochrony filtrów. Ze względu na wysokie stężenie pyłu, ryzyko pożaru i wybuchu w tych jednostkach jest szczególnie wysokie. Nasz system ochrony filtra Firefly, zatwierdzony przez FM, potrafi skutecznie wykryć i ugasić iskry, zapobiegając przedostawaniu się potencjalnych źródeł zapłonu do miejsc wysokiego ryzyka.

Najnowsze aktualności