Ochrona przeciwpożarowa w przemyśle spożywczym

Ryzyko wystąpienia pożarów w branży spożywczej

Przemysł spożywczy charakteryzuje się szerokim zakresem procesów. Ich wspólnym mianownikiem są drobne i suche materiały znajdujące się pod wpływem wysokich temperatur. Niektóre składniki, takie jak kakao, cukier, mąka i mleko w proszku, są szczególnie podatne na zapłon. Może to spowodować pożar, a w konsekwencji uszkodzenie instalacji, zniszczenia i straty w produkcji. . Aby sprostać tym wyzwaniom, Firefly oferuje systemy wykrywania i szybkiego tłumienia iskier w wersji ze stali nierdzewnej, dostosowane do montażu na liniach przetwórstwa spożywczego.

440
Temperatura zapłonu mąki pszennej w chmurze pyłu wyrażona w stopniach Celsjusza.
48%
Odsetek pożarów i eksplozji pyłów związanych z przemysłem spożywczym.

Suche materiały i wysokie temperatury – przepis na pożar lub wybuch

Przemysł spożywczy obejmuje różnorodne procesy, z których wiele wiąże się z drobnymi i suchymi materiałami, jednocześnie występującymi przy wysokich temperaturach. Materiały te mogą ulegać samozapłonowi w trakcie procesów, co może prowadzić do pożarów i uszkodzeń zakładów produkcyjnych, a w efekcie do strat w produkcji.

Firefly dostarcza systemy wykrywające źródła ciepła, które gromadzą się wewnątrz maszyn i strumieni procesowych, a także na otwartych przestrzeniach wokół maszyn. Pojawiające się pożary są skutecznie gaszone za pomocą mgły wodnej, jeszcze zanim ogień zdąży się rozprzestrzenić. To zaawansowane rozwiązanie pomaga zapobiegać stratom i uszkodzeniom w zakładach produkcyjnych przemysłu spożywczego.

Ryzyko i zapobieganie wybuchom pyłów w przemyśle spożywczym

Wybuch, a następnie zawalenie się 40-metrowego silosu zbożowego w Blaye we Francji w 1997 r., w wyniku którego zginęło 11 osób, uświadomił europejskiemu przemysłowi spożywczemu zagrożenia stwarzane przez łatwopalny pył.

W 2008 r. eksplozja w Imperial Sugar Company w Port Wentworth w stanie Georgia w Stanach Zjednoczonych była podobnym sygnałem alarmowym dla przemysłu spożywczego w Ameryce Północnej. Incydent spowodował niszczycielski pożar, w którym zginęło 14 osób, a 38 zostało rannych.

Przepisy dotyczące użytkowania urządzeń w przemyśle spożywczym są szczególnie surowe. Z tego względu Firefly dostosowuje system ochrony do odpowiednich wymogów. Produkty Firefly, dedykowane dla przemysłu spożywczego, wykonane są ze stali nierdzewnej oraz innych materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością.

W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed pożarami i eksplozjami, Firefly oferuje ochronę przeciwpożarową poprzez rozwiązania w zakresie wykrywania iskier i szybkiego tłumienia, wykorzystując detekcję promieniowania podczerwonego i wykrywanie płomieni w połączeniu z gaszeniem mgłą wodną.

Wybuch mąki i pyłu cukrowego - realne zagrożenia dla przemysłu spożywczego

Artykuły spożywcze stanowią główną przyczynę pożarów i eksplozji pyłów palnych. Według amerykańskiej organizacji Dust Safety Science, produkty spożywcze odpowiadały za aż 48% pożarów i eksplozji pyłów w 2020 roku.

W przemyśle spożywczym wiele powszechnie używanych materiałów może generować łatwopalny pył, który w przypadku eksplozji potrafi wydzielać bardzo dużą ilość energii. Na przykład:

  • Pszenica ma temperaturę zapłonu 200°C w warstwie pyłu o grubości 5 mm i 420°C w chmurze pyłu.
  • Cukier ma temperaturę zapłonu 220°C w warstwie pyłu o grubości 5 mm i 350°C w chmurze pyłu.

Biorąc pod uwagę, że przedmioty gorące o temperaturze poniżej 650°C nie są postrzegane przez ludzkie oko jako świecące, temperatura zapłonu tych typowych artykułów spożywczych jest stosunkowo niska, a to może zwiększać ryzyko wystąpienia pożarów i eksplozji.

Flour explosion and sugar dust explosion potent hazards in the food industry

Food items are a leading cause of combustible dust fires and explosions. According to US-based organization Dust Safety Science, food products were involved in 48% of dust fires and explosions in 2020.

Several common materials in the food industry have the potential to form combustible dust that can cause explosions with very high energy. For example:

  • Wheat has an ignition temperature of 200°C in a 5 mm dust layer and 420°C in a dust cloud

  • Sugar has an ignition temperature of 220°C in a 5 mm dust layer and 350°C in a dust cloud

Bearing in mind that hot items below 650°C are not perceived by the human eye to be glowing, the ignition temperature for these common food items is relatively low.

Spersonalizowane rozwiązania dla przemysłu spożywczego

Firefly BakeScan™

Innowacyjne rozwiązanie zaprojektowane do wykrywania przegrzanych, żarzących się lub palących produktów na taśmach transportowych wypieków, takich jak ciastka, tortille, pieczone chipsy, pieczywo i płatki śniadaniowe, po wyjęciu z pieca. System ten może być skutecznie uzupełniony o szybkie tłumienie przy pomocy mgły wodnej. Pozwala to na kontynuację procesu bez wpływu na integralność taśm chłodzących, co eliminuje ryzyko naprężeń temperaturowych, a jednocześnie minimalizuje koszty związane z ewentualną wymianą taśm. Firefly BakeScan™ to niezwykle elastyczne rozwiązanie, które można dostosować do różnych procesów w branży piekarniczej, co sprawia, że jest ono wszechstronne i efektywne.

Firefly OvenGuard™

Rozwiązanie Firefly OvenGuard™ zostało zaprojektowane w celu wczesnego wykrywania i tłumienia ognia w piekarniku, na wylocie z pieca oraz w celu tłumienia żaru i płomieni w kanałach wyciągowych. Dzieje się tak, dzięki zastosowaniu w pełni automatycznego, szybkiego systemu wykrywania i gaszenia iskier za pomocą tłumienia. W zależności od konstrukcji systemu można zastosować zarówno mgłę wodną, jak i gaszenie strumieniem wody z pełnym stożkiem. System Firefly OvenGuard™ jest niezwykle szybki, a systemy zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo przed pożarem, jednocześnie oddając minimalny wpływ na maszyny lub produkcję.

Najważniejsze korzyści

  • Błyskawiczny czas reakcji
  • Precyzyjny system detekcji
  • Minimalne zużycie wody
  • System spełniający normy jakości

Dostarczamy systemy, które mają wszystkie niezbędne certyfikaty i spełniają atesty. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem!

Dedykowane rozwiązania przeciwpożarowe dla przemysłu spożywczego

Natychmiastowy czas reakcji

System szybkiego tłumienia Firefly, będący integralną częścią naszego rozwiązania przeciwpożarowego dla maszyn takich jak rozdrabniacze, współpracuje z wydajnymi czujnikami płomieni, co gwarantuje błyskawiczne reakcje i wykrywanie zagrożeń. Innowacyjny system gaszenia Firefly charakteryzuje się unikalnymi właściwościami tłumienia, które eliminują potencjalne ryzyko uszkodzenia maszyn.

Gaszenie wodą dyszami pełnostożkowymi

Osiągnij maksymalną skuteczność w zwalczaniu pożarów dzięki innowacyjnej konstrukcji i strategii rozmieszczenia dysz natryskowych. Zaprojektowane tak, aby w pełni pokryć obszar zagrożenia. Nasze systemy są aktywowane w ciągu ułamków sekund od wykrycia pożaru, gwarantując szybką reakcję i skuteczne działanie.

Precyzyjna detekcja iskier

Detektory True IR Spark umożliwiają dokładne wykrywanie różnorodnych źródeł zapłonu, w tym gorące, czarne cząstki, żarzący się materiał oraz iskry. Ponadto, czujniki te są odporne na wpływ światła dziennego, minimalizując fałszywe alarmy. Wielokanałowe czujki płomieni zawarte w systemach, pozwalają na precyzyjne wykrycie potencjalnego zagrożenia pożarowego w maszynie i jej otoczeniu.

Skuteczne tłumienie pożarów

Systemy gaszenia mgłą wodną mają przetestowane zdolności gaśnicze, potwierdzone testami ogniowymi. Ich atutem jest zużywanie o 90% mniej wody w porównaniu do systemów tryskaczowych. Skuteczność systemu polega na szybkiej reakcji i bezpiecznej metodzie chłodzenia źródła pożaru oraz otaczających go powierzchni. Tym samym, eliminujemy zagrożenie pożarowe oraz unikamy strat lub przerw w produkcji.

Najnowsze aktualności