Rozwój bioenergii bez ryzyka pożarowego

Zarówno w procesie produkcji pelletu, jak i w elektrowniach, identyfikujemy co najmniej kilka obszarów podwyższonego ryzyka, gdzie istnieje potencjalne zagrożenie pożarami lub wybuchami pyłów. Dynamiczny rozwój sektora bioenergetycznego, wyzwala potrzebę wdrażania skutecznych rozwiązań zapobiegających i przeciwdziałających pożarom w przemyśle. Firefly oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie detekcji iskier oraz skutecznego tłumienia pożarów, dedykowane producentom peletu w ramach przemysłu bioenergetycznego

90
potencjalna temperatura wyrażona w stopniach Celsjusza, samonagrzewającego się pelletu drzewnego.
52
liczba pożarów lub eksplozji w amerykańskich zakładach pelletu drzewnego od 2001 roku.

Ryzyko pożarów i eksplozji biomasy jest szczególnie wysokie

Przetwarzanie biomasy, takiej jak zrębki drzewne czy pelety drzewne, wiąże się z poważnym zagrożeniem pożarowym, a nawet możliwością wystąpienia eksplozji. Materiał ten ma skłonność do samonagrzewania się podczas przechowywania i może generować łatwopalny pył w trakcie manipulacji. Wewnątrz stosu temperatura może osiągać nawet 90°C. Od 2001 roku zanotowano 52 przypadki pożarów i eksplozji w amerykańskich zakładach produkcji pelletów drzewnych.

W miarę rosnącej popularności drewna jako paliwa w elektrowniach i mniejszych instalacjach, konieczne jest monitorowanie zwiększającego się transportu i przeładunku tych materiałów, aby zapewnić bezpieczeństwo nad rozwojem branży.

Bezpieczeństwo nad zagrożeniami pożarowymi w rozwijającym się sektorze bioenergii

W nadchodzących latach branża produkcji pelletów drzewnych dynamicznie się rozwija, dążąc do osiągnięcia celów zrównoważonej produkcji energii wyznaczonych przez Unię Europejską. Firmy, które pragną skorzystać z rozwijającego się rynku, muszą skoncentrować się na zarządzaniu zagrożeniami pożarowymi. W kontekście ciągłości procesu, nieprzerwany przepływ jest kluczowy dla zachowania rentowności produkcji.

Firefly oferuje kilka dedykowanych rozwiązań w zakresie detekcji i szybkiego tłumienia iskier dla producentów pelletu. Dzięki dostosowanemu systemowi ochrony przeciwpożarowej, który wykorzystuje szybkie promieniowanie podczerwone i detekcję iskier, w połączeniu ze skutecznym gaszeniem mgłą wodną, Firefly pomaga unikać kosztownych pożarów i eksplozji pyłu w przemyśle bioenergetycznym.

Spersonalizowane rozwiązania dla przemysłu bioenergetycznego

Firefly ochrona pomieszczeń młynowni™

Ochrona Firefly to wyjątkowe rozwiązanie na rynku, łączące innowacyjne systemy przeciwpożarowe. Składają się one z dwóch kluczowych elementów: systemu detekcji iskier Firefly, opartego na detektorach iskier True IR, które są niewrażliwe na światło dzienne, oraz systemu szybkiego tłumienia płomieni za pomocą mgły wodnej. Oba systemy są certyfikowane przez FM i VdS, co potwierdza ich wysoką jakość. Firefly jako pierwszy wprowadził certyfikowany Quick Suppression System do wykrywania i tłumienia płomieni w obszarach o podwyższonym ryzyku, przetestowany zgodnie z protokołem DFL TM170307-1261 i zweryfikowany przez DNV. Oferuje kompleksową ochronę dla procesu produkcji pelletów drzewnych, w tym filtrów i silosów, zapewniając pełne zabezpieczenie przed pożarami.

Firefly ConveyorGuard™

Pożar na przenośniku taśmowym stanowi często wyzwanie podczas procesu gaszenia i może szybko przybrać na sile. W najbardziej niekorzystnych przypadkach może przenieść się na otaczające składowiska materiałów, trwając przez dłuższy czas i powodując znaczne straty finansowe oraz przestoje w produkcji. Rozwiązanie Firefly ConveyorGuard™ zostało stworzone w celu automatycznego wykrywania i tłumienia pożarów na wczesnym etapie oraz jak najszybszego zatrzymywania przenośnika taśmowego. Dodatkowo, Firefly ConveyorGuard™ może być uzupełnione o czujniki płomienia Firefly dla otwartych przestrzeni oraz/lub kabel LTS, zapewniając kompleksową ochronę przed zagrożeniami ogniowymi.

Firefly ShredderGuard™

Firefly ShredderGuard™ to innowacyjne rozwiązanie dostępne na rynku, które łączy w sobie funkcje systemu przeciwpożarowego, detekcji iskier oraz systemu szybkiego gaszenia Firefly. Ten kompleksowy system został zaprojektowany z myślą o błyskawicznym wykrywaniu oraz skutecznym tłumieniu iskier lub pożarów w sposób, stosując metody prewencyjne oparte na bezpiecznych środkach gaśniczych.

Najważniejsze korzyści

  • Błyskawiczny czas reakcji
  • Precyzyjny system detekcji
  • Minimalne zużycie wody
  • System spełniający normy jakości

Dostarczamy systemy, które mają wszystkie niezbędne certyfikaty i spełniają atesty. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem!

Dedykowane rozwiązania przeciwpożarowe w przemyśle bioenergetycznym

Natychmiastowy czas reakcji

System szybkiego tłumienia Firefly, będący integralną częścią naszego rozwiązania przeciwpożarowego dla maszyn takich jak rozdrabniacze, współpracuje z wydajnymi czujnikami płomieni, co gwarantuje błyskawiczne reakcje i wykrywanie zagrożeń. Innowacyjny system gaszenia Firefly charakteryzuje się unikalnymi właściwościami tłumienia, które eliminują potencjalne ryzyko uszkodzenia maszyn.

Precyzyjna detekcja

Detektory True IR Spark umożliwiają dokładne wykrywanie różnorodnych źródeł zapłonu, w tym gorące, czarne cząstki, żarzący się materiał oraz iskry. Ponadto, czujniki te są odporne na wpływ światła dziennego, minimalizując fałszywe alarmy. Wielokanałowe czujki płomieni zawarte w systemach, pozwalają na precyzyjne wykrycie potencjalnego zagrożenia pożarowego w maszynie i jej otoczeniu.

Firefly ochrona filtrów

W procesach transportu suchych oraz sypkich materiałów, systemy odsysania pyłu są niezbędne do skutecznej ochrony filtrów. Ze względu na wysokie stężenie pyłu, ryzyko pożaru i wybuchu w tych jednostkach jest szczególnie wysokie. Nasz system ochrony filtra Firefly, zatwierdzony przez FM, potrafi skutecznie wykryć i ugasić iskry, zapobiegając przedostawaniu się potencjalnych źródeł zapłonu do miejsc wysokiego ryzyka.

Firefly ochrona silosów

Dzięki detektorom True-IR od Firefly zapobiegamy przedostawaniu się potencjalnych źródeł zapłonu, takich jak gorące czarne cząstki, żar i iskry, do wnętrza silosu. Nasz system natrysku wodnego jest jedną z najszybszych metod gaszenia źródeł zapłonu, działającą w ciągu milisekund od wykrycia zagrożenia. Analizator gazu MGD, tzw. "elektroniczny nos”, został specjalnie zaprojektowany do wykrywania najwcześniejszych sygnałów procesu spalania.

Najnowsze aktualności