Ochrona przeciwpożarowa w energetyce

Generowanie energii bez ryzyka pożarowego

Elektrownie i elektrociepłownie stają przed kilkoma obszarami wysokiego ryzyka, w których potencjalnie mogą wystąpić pożary lub eksplozje. Powszechne problemy obejmują obecność gorących cząstek i ciał obcych, takich jak kamienie czy przedmioty metalowe, które znajdują się w napływającym materiale i mogą spowodować zapłon. Innym często występującym zjawiskiem jest tarcie wynikające z gromadzenia się materiału, które może wystąpić w kilku miejscach w procesie produkcyjnym. Skuteczne zarządzanie tymi wyzwaniami wymaga skoncentrowanych działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania eksplozjom.

100
standardowa temperatura pracy łożysk generatora turbiny parowej wyrażona w stopniach Celsjusza.
26
milionów dolarów – średnia strata materialna w wyniku pożaru budynku turbiny.

Olej do smarowania turbin jako ryzyko pożaru w elektrowni

Szczególnie niebezpieczny dla elektrowni jest olej smarowy do turbin, ponieważ temperatura pracy turbiny często może przekraczać temperaturę zapłonu oleju. Inne obszary wysokiego ryzyka obejmują przenośniki, w których przedmioty w przychodzącym materiale, takie jak kamienie i kawałki metalu, które mogą utrudniać przepływ i powodować wzrost temperatury. Podwyższony wzrost temperatury może być również spowodowany tarciem na skutek nagromadzenia się materiału.

Do smarowania łożysk dużego generatora turbiny parowej zużywa się nawet tysiące litrów oleju. Jeśli nastąpi wyciek oleju i późniejszy pożar, na przykład z powodu wibracji, błędu operatora lub awarii elektrycznej, konsekwencje dla instalacji mogą być katastrofalne.

Firefly dostarcza rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla całego procesu: od stacji zrzutowej do silosu i palnika.

Pożary powodujące wysokie koszty i długie przestoje

W wyniku przeprowadzonych przez FM Global badań ustalono, że brak odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej był głównym czynnikiem odpowiedzialnym za 17 pożarów w dużych budynkach turbin. Szacowane szkody majątkowe, pomijając straty związane z utraconą produkcją, przekroczyły 400 milionów dolarów, a średnia strata majątkowa wyniosła 26 milionów dolarów. Turbiny były wyłączone od 10 dni do 48 tygodni, co spowodowało utratę ponad 20 milionów megawatogodzin mocy wytwórczej.

Firefly zapewnia ochronę zakładów wytwarzania energii, identyfikując gorące cząstki w procesie i eliminując je, zanim ogień zdąży się rozprzestrzenić. To pomaga w utrzymaniu ciągłości procesu i minimalizuje ryzyko katastrofalnych strat, które mogą dotknąć elektrownie i elektrociepłownie.

Spersonalizowane rozwiązania dla przemysłu energetycznego

Firefly ConveyorGuard™

Pożar na przenośniku taśmowym stanowi często wyzwanie podczas procesu gaszenia i może szybko przybrać na sile. W najbardziej niekorzystnych przypadkach może przenieść się na otaczające składowiska materiałów, trwając przez dłuższy czas i powodując znaczne straty finansowe oraz przestoje w produkcji. Rozwiązanie Firefly ConveyorGuard™ zostało stworzone w celu automatycznego wykrywania i tłumienia pożarów na wczesnym etapie oraz jak najszybszego zatrzymywania przenośnika taśmowego. Dodatkowo, Firefly ConveyorGuard™ może być uzupełnione o czujniki płomienia Firefly dla otwartych przestrzeni oraz/lub kabel LTS, zapewniając kompleksową ochronę przed zagrożeniami ogniowymi.

Najważniejsze korzyści

  • Błyskawiczny czas reakcji
  • Precyzyjny system detekcji
  • Minimalne zużycie wody
  • System spełniający normy jakości

Dostarczamy systemy, które mają wszystkie niezbędne certyfikaty i spełniają atesty. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem!

Dedykowane rozwiązania przeciwpożarowe dla branży energetycznej

Natychmiastowy czas reakcji

System szybkiego tłumienia Firefly, będący integralną częścią naszego rozwiązania przeciwpożarowego dla maszyn takich jak rozdrabniacze, współpracuje z wydajnymi czujnikami płomieni, co gwarantuje błyskawiczne reakcje i wykrywanie zagrożeń. Innowacyjny system gaszenia Firefly charakteryzuje się unikalnymi właściwościami tłumienia, które eliminują potencjalne ryzyko uszkodzenia maszyn.

Precyzyjna detekcja iskier

Detektory True IR Spark umożliwiają dokładne wykrywanie różnorodnych źródeł zapłonu, w tym gorące, czarne cząstki, żarzący się materiał oraz iskry. Ponadto, czujniki te są odporne na wpływ światła dziennego, minimalizując fałszywe alarmy. Wielokanałowe czujki płomieni zawarte w systemach, pozwalają na precyzyjne wykrycie potencjalnego zagrożenia pożarowego w maszynie i jej otoczeniu.

Skuteczne tłumienie pożarów

Systemy gaszenia mgłą wodną mają przetestowane zdolności gaśnicze, potwierdzone testami ogniowymi. Ich atutem jest zużywanie o 90% mniej wody w porównaniu do systemów tryskaczowych. Skuteczność systemu polega na szybkiej reakcji i bezpiecznej metodzie chłodzenia źródła pożaru oraz otaczających go powierzchni. Tym samym, eliminujemy zagrożenie pożarowe oraz unikamy strat lub przerw w produkcji.

Gaszenie wodą dyszami pełnostożkowymi

Osiągnij maksymalną skuteczność w zwalczaniu pożarów dzięki innowacyjnej konstrukcji i strategii rozmieszczenia dysz natryskowych. Zaprojektowane tak, aby w pełni pokryć obszar zagrożenia. Nasze systemy są aktywowane w ciągu ułamków sekund od wykrycia pożaru, gwarantując szybką reakcję i skuteczne działanie.

Najnowsze aktualności